Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Komunitní práce

Komunitní práce

 

FOTOGALERIE 

Přebíráme zodpovědnost za náš život v komunitě a společnosti.

Český západ si pro některé své aktivity zvolil jednu z metod sociální práce – KOMUNITNÍ PRÁCI


Cílem komunitní práce je  sociální změna, pokud možno trvalé. Konkrétně usiluje o vytváření intenzivních vztahů mezi jednotlivci a skupinami dané komunity, a to tak, aby sami členové komunity vyjádřili co potřebují, žádali změny a vlastními silami ji uskutečňovali. Jde o motivaci obyvatel ke společné činnosti.


Předpokladem takové práce je cílená podpora vzdělávání členů komunity. Komunitní pracovník vytváří takové podmínky, které členům komunity umožňují získávat vědomosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných každodenních problémů. Jde o to motivovat obyvatele ke změně a rozvíjet je tak, aby toho byli schopni dosáhnout. 


Jedním z předpokladů úspěchu komunitní práce je vznik výboru - jádrové skupiny – zvolené ze středu komunity – jejímž úkolem je zjišťovat potřeby, nápady a přání členů komunity, dozvídat se o jejich rozdílných názorech a pohledech, přemýšlet o strategiích k dosažení cílů, dělat plány, ale také je zpětně diskutovat v celé komunitě a zvát další iniciativní členy komunity ke společnému dílu. 

 

V Dobré Vodě pracuje od poloviny roku 2005 šestičlenný domovní výbor, jehož vznik zde iniciovali pracovníci Českého západu s cílem řešit bytovou otázku místní komunity. Na začátku jeho existence si členové komunity tajnými volbami ze svého středu zvolili šest zástupců. Ti se začali cíleně vzdělávat a starat se o zvyšování kvality spolužití v panelovém domě. Na schůzi Domovního výboru se také můžete podívat ve fotogalerii.


Aktivity domovního výboru:
První plánovaná prezentace domovního výboru před komunitou (pdf; 128 kB)
Vize členů Domovního výboru o Dobré Vodě v horizontu 10 let (pdf; 64 kB)

Komunitní plánování dětského hřiště


Příklady komunitních aktivit:

Osadní výbor Dobré Vody

Obyvatelům Dobré Vody se podařilo s pomocí Českého západu prosadit zřízení osadního výboru, jehož zřízení a fungování se řídí dle zákona o obcích. Zastupitelstvo města Toužim, jehož je Dobrá Voda správní součástí, o tom jednomyslně rozhodlo na svém zasedání 21. června 2007 a zároveň zvolilo i předsedu tohoto výboru. Díky osadnímu výboru se mohou obyvatelé Dobré Vody snadněji podílet na řešení věcí veřejných, které se týkají části obce, kde žijí. Osadní výbor Dobré Vody shromažďuje plány vycházející z potřeb místních obyvatel, tlumočí je zastupitelstvu města Toužim a poté se obě strany společně pokouší hledat cesty k jejich naplnění.

Osadní výbor již například prosadil stavbu kryté autobusové zastávky, jednal o lepší dopravní obslužnosti obce či další kultivace veřejných prostranství v Dobré Vodě. Mezi další témata patří vybudování hřiště či úprava cesty vedoucí do lesa.

 


Historie:

Společně v Dobré Vodě

Více informací najdete na stránce projektu

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno

JIž od roku 2007 probíhá v Dobré Vodě každoročně soutěž, která chce podpořit obyvatele vesnice ve zkrášlování místa, kde žijí. Soutěž je otevřená všem, kdo si vyzdobí okna truhlíky s květinami. Vyhlášení výsledků probíhá vždy koncem léta.

Oslava mezinárodního dne Romů

V dubnu 2010 probíhala v Dobré Vodě tato oslava vůbec poprvé. Účasnili se jí děti i dospělí, kteří se převlékli do tradičních romských oděvů a připravili si program. Nechybělo divadelní představení pohádky O králi a chytré Arance. V kotli na ohni se vařilo společné jídlo. Atmosféru můžete nasát z fotoreportáže.

Oslava svátku sousedů

Od roku 2007 se scházejí obyvatelé Dobré Vody, aby společně oslavili evropský svátek sousedů. Oslava má podpořit dobré vztahy mezi sousedy. Umožňuje jim se totiž setkat a zažít něco jiného než zažívají při běžných každodenních setkáních.

Dobrovodská olympiáda

Při sportovním klání děti i dospělí soutěžili v mnoha sportovních disciplínách. S nápadem přišli sami členové komunity a v roce 2010 se uskutečnila poprvé.

Putování k živému Betlému

Děti i dospělí, místní obyvatelé i návštěvníci se od roku 2005 společně vydávají po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie do okolí Dobré Vody. V roce 2009 například hosty překvapil slaměný Betlém s figurami v životní velikosti. V roce 2010 zas nechyběly koledy v podání nežichovsko-třebouňského bandu NeTřeBa. V roce 2011 byla akce z důvodu státního smutku zrušena, v roce 2013 probíhal již 8. ročník putování.

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje