Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Sociální služby » Terénní programy

Terénní programy (TP)

Číslo registrace služby: 2134770

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007

Místa poskytování služby: město Teplá a její spádové obce, město Toužim a její spádové obce a další sousední lokality v regionu.

Časy poskytování služby:
Pondělí   8 - 18 hod
Úterý       8 - 16 hod
Středa     8 - 18 hod
Čtvrtek     8 - 16 hod
Pátek       8 - 12 hod

Základní činnosti služby:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle služby:

  • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
  • prevence sociálně rizikových jevů,
  • sociální začleňování,
  • mírnění negativních důsledků a rizik životních situací uživatelů včetně jejich dopadu na společnost,
  • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání,
  • pomoc uživatelům znovu nabývat sociální kompetence,
  • předávání informací, které jsou pro uživatele potřebné pro získání větší suverenity.

Popis sociální služby

Terénní programy jsou zaměřeny na osoby starší 16ti let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Poskytování služby probíhá ve spolupráci s Karlovarským krajem a jeho regionálními kartami, kde jsou definovány oblasti potřeb klientů. Jedná se především o oblast zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochrana a zdravotní péče. Terénní sociální pracovník dochází za svými klienty přímo do jejich domácností, případně je zve do svých kontaktních míst, kde mají – uživatel i pracovník technické zázemí pro obstávání různých záležitostí klienta. Pracovník napomáhá klientům s prosazováním jejich oprávněných zájmů, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá vyřizovat běžné záležitosti klienta, poskytuje podmínky pro rozvoj jeho přirozených zdrojů a celkově posiluje klienta k co nejsamostatnějšímu a aktivnímu způsobu života ve společnosti. Vzájemný kontakt pracovníka a klienta je založen na vzájemné důvěře, která je podporována tím, že pracovník hájí zájmy klienta, pokud nejsou v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy.


Sociální služba terénní programy je poskytovaná za finanční podpory Karlovarského kraje.

 

MPSV 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje