Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Článek

V Dobré Vodě proběhla druhá letošní veřejná brigáda 

 

Dobrá Voda // Toužím // Karlovarský kraj
V sobotu 8. 8. 2015 proběhla v Dobré Vodě druhá letošní veřejná brigáda

 

V sobotu 8. 8. 2015 proběhla v Dobré Vodě druhá letošní veřejná brigáda. Zúčastnilo se jí přes 50 osob. Účelem akce bylo zhotovit a v blízkosti komunitního centra Českého západu o.p.s. instalovat pódium, ale nezůstalo jenom u něj.
Ráno od 9.30 hodin se brigádníci zapisovali do skupin, podle toho, které aktivitě se chtěli věnovat. V nabídce byla úprava živého plotu, natírání, úprava bylinkové zahrady, úklid sutě u špýcharu, úklid za panelákem a čištění altánu s rumpálem. Jedna skupina se věnovala pódiu, které bylo hlavním tématem brigády. Vlastní skupinku, kterou zaujalo hlavně natírání, vytvořily i děti. Nezahálely ale ani ženy v kuchyni a v tom horku připravovaly pro brigádníky oběd – polévku a kuře s bramborem. Průběžně je také zásobovaly studenou vodou. Na práci i následný úklid dohlíželi šéfové skupin.
Po 14. hodině došlo ke slavnostnímu „otevření“ pódia za přítomnosti přihlížejících i milých hostů z kláštera Nový Dvůr. Proslovu se ujal zastupující ředitel Českého západu, o.p.s. Bc. Ladislav Lego, který vyzdvihl význam těchto aktivit a poděkoval brigádníkům. Díky zopakoval a podporu vyjádřil také bývalé ředitelce instituce Mgr. Evě Halbrštátové, která ze zdravotních důvodů ze své funkce před několika dny odstoupila a požádala o řízení Českého západu právě předsedu správní rady.
Na závěr slavnostního ukončení brigády se na pódiu tančilo a zpívalo. Český západ také při této příležitosti navštívily kolegyně z nadace Via, která stavbu pódia financovala. Z příspěvku Úřadu vlády byla hrazena vlastní brigáda.
 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje