Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Název projektu: Pojeďme třeba na výlet VIII.

Doba realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda, Toužim a okolí, Nová Farma, Teplá a okolí

Hlavním cílem projektu Pojeďme třeba na výlet VIII. je nabídnout dětem a mládeži ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska smysluplné volnočasové aktivity, které jim jednak napomůžou kvalitně trávit volný čas, zároveň však zamezí vzniku trestního chování a nevhodných návyků v podobě různého druhu závislostí. Cílová skupina projektu je vystavena sociálně patologickému prostředí, které mnohonásobně zvyšuje budoucí páchání trestné činnosti, drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví a vandalismu. 

Díky podpoře Karlovarského kraje již osm let pomáháme dětem a mladým lidem prostřednictvím projektu Pojeďme třeba na výlet VIII. K dosažení stanovených cílů je důležitá kontinuita v oblasti sociální prevence a navazování na předchozí úspěchy, které povedou k dosažení hlavního cíle. 

Projekt zahrnuje volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Různorodé aktivity nabídnou dětem možnost prožívat volný čas smysluplně a podobně jako jejich vrstevníci žijící v majoritní společnosti a budou napomáhat k rozvíjení intelektuální stránky jejich osobnosti, hudebnímu a tanečnímu nadání, čímž se tak sníží i riziko kriminálních či patologických jevů.

Mezi hlavní aktivity projektu patří taneční kroužek, sportovní aktivity (fotbal, florbal a další), letní aktivity, tvořivé dílny, výlety a výstavy, hudebně vzdělávací programy a protidrogový vlak "Revolution Train" a další.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Karlovarského kraje, Programu prevence kriminality.

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje