Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Podpořte nás » Etický kodex financování

Etický kodex financování

 

Na podzim roku 2006 se Český západ rozhodl, že bude usilovat o vícezdrojové financování. V této souvislosti jsme se rozhodli přijmout etický kodex financování naší činnosti.

Český západ se zavazuje:

  • vynakládat přijaté finanční a materiální prostředky pouze a co nejúčelněji k naplňování poslání a cílů organizace,
  • nakládat se svěřenými prostředky transparentně, hospodárně a v souladu s českým právním řádem,
  • pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření ve výročních zprávách a jejich obsah zveřejňovat na webových stránkách,
  • nepřijímat finanční ani jakékoliv jiné dary od právnických osob, které jednají v rozporu s obecně přijatelnými morálními hodnotami, porušují platné zákony, a nebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu s posláním a cíli organizace,
  • mít pro dary v účetnictví své středisko. Pokud se jedná o dar nad 1000 Kč nebo případně si to dárce vyžádá, je sepsána Darovací smlouva mezi dárcem a Českým západem. Pokud se jedná o nefinanční dar vyšší hodnoty nebo je to dárcem vyžadováno, je opět sepsána darovací smlouva, která je také vedena v evidenci případně účetnictví Českého západu.
  • nepřijímat žádné dary od dárců v případě, kdy by to mohlo vést k nějakému závazku či závislosti Českého západu,
  • nepřijímat dary od dárců, o nichž by věděl, že jednají proti lidské důstojnosti nebo nerespektují rovnost mezi lidmi.

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje