Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Na vlastní nohy 2017

Název projektu: Na vlastní nohy

Doba realizace projektu: 1.1 - 21.12 2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda a Nová Farma

 

Komunitní práce je neodmyslitelně spjata s činností Českého západu, o.p.s.Již 14 let díky projektu Rady Vlády ČR usilovně pomáháme lidem ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska vést důstojnější život. Je to právě metoda komunitní práce, která nám pomáhá přiblížit se k osudům jednotlivců a rodin z vyloučených lokalit. Budování důvěry a její posilování je základním pilířem pro spolupráci mezi pracovníkem a komunitou. Mnohdy je to zdlouhavá a zároveň velmi křehká záležitost. Kontinuita je proto naprosto klíčovým elementem, protože ztratí-li člen komunity podporu, přestane věřit ve změnu a pro jakoukoliv budoucí spolupráci bude skeptický. Je tedy zásadní plynule navazovat v komunitní práci, ať se na první pohled může zdát, že výsledky nejsou tak markantní a hmatatelné. Je třeba si uvědomit, že principy sociální práce stojí na propojení potřeb a existujících zdrojů v komunitě, podpoře změn, skupinové solidaritě a spolupráce v komunitě. Samotná realizace je obtížná, především z časového hlediska. Může trvat několik let, než se dostaví výsledky. Ty se postupně začínají objevovat pro lokalitu Dobrá Voda. Naopak na Nové Farmě je komunitní práce na samých počátcích.

 

Hlavním cílem projektu Na vlastní nohy je plynule navázat na předchozí úspěchy a podnítit navození sociální změny prostřednictvím komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Projekt se zabývá různými tématy, jejichž potřebnost byla vyvozena na základě potřeb obyvatel a reflexe komunitních pracovníků, kteří úzce spolupracují s lidmi v komunitě a znají tudíž jejich potřeby, návyky a schopnosti. Předmětem témat bude například podpora motivace jednotlivců z Nové Farmy, rozšíření komunitní zahrady v Dobré Vodě, oslavy svátků nebo společná brigáda. Dalším cílem je dosáhnout „přesahu“ projektu ve formě zapojení se do veřejného života a zlepšení obrazu vyloučených lokalit. Aktivity projektu směřují k naplňování hodnot, principů a metod komunitní práce.

 

Projekt Na vlastní nohy je realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

 

 


Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje