Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Klub patronů Českého západu

 

Klub patronů Českého západu sdružuje od roku 2009 významné osobnosti kulturního, vědeckého nebo společenského života, kterým je sympatická činnost Českého západu, a kteří se rozhodli naši činnost zaštítit svým jménem. Patroni Českého západu jsou: 

 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. - socioložka

naší patronkou od října 2011

přednášela na FF UK, na katedře sociologie, po roce 1969 musela odejít, pak pracovala převážně ve zdravotnictví a poznala řadu sociálních problémů. Po  převratu 1989 byla pozvána zpět na Karlovu univerzitu,  založila katedru sociální práce na FFUK, knihovnu Gender Studies a podílí se na práci několika nevládních, neziskových nadací a v občanských sdruženích.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.: "Zabývám se tematikou postavení menšin v Evropě a jejich začleněním, problémy integrace a porozumění mezi majoritní společnosti a menšinami. Postavení Romů je v České republice horší než jiných minorit, než je například sem se přistěhovavších Vietnamců, Ukrajinců, Poláků a dalších. Romové byli do této republiky přijati především do oblastí, ze kterých bylo odsunuto německé obyvatelstvo, a zaměstnáváni v manuálních profesích. Mnoho těchto podniků zkrachovalo, profese, ve kterých není třeba kvalifikace nyní často vykonávají cizinci. Obdivuji a podporuji občanskou iniciativu Českého západu, protože se věnuje především integraci romské minority. Přijetí druhého jako bližního je jeden ze základních principů evropské kultury vycházející z křestanské nauky. Pokud se naneučíme žít "vedle" sebe, tak v Evropě nepřežijeme."

 

Mons. František Radkovský - biskup plzeňský

naším patronem od dubna 2010

Více informací >>>

 

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. - vedoucí katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS

naší patronkou od roku 2010

 

 

Fotografie z návštěv našich patronů v Českém západě

 
Mons. František Radkovský   PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
   

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

v Českém západu v březnu 2013

   

 


 

 

 

 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje