Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Naši dobrovolníci

 

Náš pracovní tým dobrovolníky velmi vítá a oceňuje jejich činnost, protože přináší vždy něco nového, živého, usilovného a radostného.

Od vzniku organizace nám dobrovolníci darovali již stovky hodin svého času. Jednalo se o činnosti velmi rozmanité: volnočasové aktivity s dětmi, tvořivé dílny s dospělými, vytváření pomůcek pro děti, správa počítačů, jazykové překlady, vytvoření databáze knihovny a evidence knih, odborné konzultace atd. Mnozí dobrovolníci přijíždějí „zvenku“, ale máme dobrovolníky také přímo z dobrovodské komunity, kdy se např. místní ženy a dívky zapojují do příprav akcí pro děti.

Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří kdy věnovali svůj čas i úsilí lidem z Dobré Vody i celému Českému západu. Velice děkujeme, Vaší pomoci si moc vážíme.

V roce 2013 to byli:

Dobrovolníci na benefičním plesu Českého západu: Iva Pšeničková, Jana Sobotová, Dáša Klierová, Jana Goliánová, Bára Dočkalová, Anna Krejčová, Jana Šleisová, Ladislav Grigar, Tomáš Procházka, Zdeněk Maršálek, Kamila Součková, tanečníci pod vedením Adély Dankovičové (Olga Dankovičová, Tomáš Křenek, Jirka Hlinka, Marek Mourek, Hany Tropová), Milan Svoboda, Vlastimil Habermann, Míla Čech, Marek Fajfr, přátelé z o.s. Ledovec a další.

V roce 2012 to byli:

Iva Pšeničková, Jana Sobotová, Irena Merjavčíková, Jana Holatová, Tomáš Křenek, Markéta Trhlíková, Václav Křenek, Jana Beránková, Vladimír Zábranský, Karel Dach, Jan Pavelka, Dáša Klierová, Pavla Herczegfalvi, Jiří Prchlík, Petr Jára, Bára Dočkalová, Ladislav Kondr, Adéla Dankovičová, Silvie Morasten, Katka Součková, Olina Dankovičová, Kristýna Vacková, Táňa Habermannová, Martin Korecký, Marek Fajfr, Anna Skoupá, Gabriela Fatková, Gabrielá Červená Bultasová, Martin Sedloň, OMI, Shimon Pokorny, Martina Vlková a studenti ze Stojanova gymnázia Velehrad: Eliška Fišerová, Petra Berecková, Petr Nedoma, Klára Šárovcová, Tereza Mašková, Petra Blahová, sestra Milada z Uherského Brodu.          

V roce 2011 to byli:

Anna Juráčková, Eva Gažáková, pomocníci při festivalu Teplá tančí, řada obyvatel Dobré Vody, kteří pomáhali při veřejných brigádách (Ralf Ducamp, Roman Pokorný a paní Věrka, obyvatelé panelového domu a další), pomocníci při festivalu Teplá tančí, skauti a skautky z oddílu Vločka z Plzně, dobrovolníci obchodu BUŤI - Jana Beránková, Helena Kyliánová, Emílie Lejčková, Helena Malá, Lenka Radová, Blanka Kašparová, paní Pechová, Hana Chocholková, Markéta Trhlíková, Jana Sobotová, Petr Jára, Marie Žáková, Zdeněk Maršálek, Dáša Klierová, Dáša Klencová, Soňa Cimická, Paula Herczegfalvi, Irena Merjavčíková, Jan Eret a další.

V roce 2010 to byli:                     
Petr Blecha, Ralf Ducamp, Kateřina Zídková, Jasleen Mary Gnanamicheal, studenti gymnázia Přírodní škola, Praha, dobrovolníci obchodu BUŤI, Eva Ichová-Gažáková, studenti FF UK, hudebníci z bandu NeTřeBa, naši přátelé, kteří ztvárnili svatou rodinu při putování k živému Betlému, skauti a skautky z oddílu Vločka, Plzeň a další

V roce 2009 to byli:

Jan Eret, Ester Blasiusová, Dagmar Hutkayová, Jiří Vašíček, Martin Kabátník, Simča a Zuzana Zárubová, Ilona Urbanová, Martin Satke, Lea Mária Vrzáčková, Stanislava Kučálová, Petr Blasius, žáci ZŠ Šmeralova, Karlovy Vary pod vedením Moniky Kadlecové, Vláďa Budil, Markéta Levínská, Jasleen Mary Gnanamicheal, Dana Bittnerová, Ralf Ducamp, Anetta Armaan Riglová, Míša Matějková, Slowík Josef, Miroslava a Iveta Schwarzová, Marie Součková, Jana Přesličková, Vladimíra a Eliška Vacatová, Petr Vrzáček, Petra Vojtová, děti z keramického kroužku při MŠ Žlutice, Kateřina Zídková, Pavla Soukupová, studenti tř. 2AZT, SŠ Zdravotnická, K. Vary, Petr Blecha, Martin Hessler, studenti Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám., David Doubek, Dana Bittnerová, studenti Soukromého reálné gymnázium Přírodní škola, Praha, Roman Pekař, všichni dobrovolníci obchodu BUŤI, skauti a skautky z oddílu Vločka, Plzeň

V roce 2008 nám tito dobrovolníci věnovali 860 hodin dobrovolné práce:

Jan Eret, Jan Kos, Iva Weilguny, Míša Weilguny, Kamila Součková, studenti Petr a Veronika, Martin Sedloň, Jasleen Gnanamicheal, Lucie Limberská, Eva Nezvalová, Michaela Šetlíková, Martina Bažoutová, Tomáš Sůva, Lída Kadlecová, Honza Kadlec, Jiří Vašíček, skauti a skautky z oddílu Vločka, Plzeň, Petr Strapina, Jiří Křenek


Možností, jak se zapojit je mnoho, pro více informací o možnostech dobrovolnictví v Českém západu navštivte sekci Staňte se dobrovolníkem! nebo se nechte inspirovat následujícími aktivitami:

Živý Betlém
Dnes již tradiční akce v Dobré Vodě by se bez pomoci dobrovolníků neobešla. V roce 2005, kdy se Živý Betlém připravoval v Dobré Vodě poprvé, nám pomáhalo pět dobrovolníků, mezi nimi i bratři obláti, kteří sehnali a připravili aparaturu. Dobrovolníci si mezi sebou rozdělili role a všechno se podařilo až do poslední chvíle uchovat v tajnosti tak, aby Živý Betlém byl opravdu velkým a krásným překvapením konce roku 2005. Od té doby se koná Živý Betlém v Dobré Vodě pravidelně.

Besedy s lékařkou
Tyto osvětové besedy o zdraví a zdravém životním stylu se v roce 2007 uskutečnily v Dobré Vodě díky ochotě MUDr. Ivě Weilguny celkem sedmkrát a pokračují i nadále.

Mikuláš v Dobré Vodě
Každoročně nám pomáhají dobrovolníci také s organizací Mikulášské nadílky pro děti. Bez laskavého Mikuláše, divokého čerta a jejich andělského doprovodu by se totiž žádná Mikulášská nadílka neobešla.

Povídání o Madagaskaru
Studentka střední školy Michaela přijela do Dobré Vody s vyprávěním o přírodě a kultuře vzdáleného Madagaskaru, které doprovázela i promítání fotografií. Tento exotický ostrov měla možnost poznat v rámci měsíční vědecké expedice, které se účastnila. Děti, které se na povídání předem připravily zhlédnutím animovaného filmu Madagaskar, byly nadšené.

Pletení výrobků z pediku
O své umění výroby předmětů z pediku se s dobrovodskými ženami dělí paní Kamila, která nám již ukázala, jak uplést košík nebo poklop na bábovku.

Zpívání s kytarou
Dobrovolník Honza přijel do Dobré Vody se svou kytarou, aby si společně s dětmi zazpíval a naučil je několik nových písniček.

Břišní tance, relaxace a masáž
V roce 2005 navštívila Dobrou Vodu studentka Anna s nabídkou kurzu břišních tanců a relaxace. Po kurzu se skupina několika dívek začala pravidelně scházet a společně tančit a pod vedením Anny se odhodlaly i vystoupit na veřejnosti při příležitosti historických oslav města Toužimi. Taneční kroužek funguje od té doby dodnes a příležitostně vystupuje na různých akcích, např. Romském festivalu v Chodově či Letním festivalu tanců v Teplé.

Táboření v přírodě
Jan a Dominik, studenti VOŠ, připravili a podnikli v roce 2005 se skupinou šesti dobrovodských chlapců pětidenní pobyt v přírodě. Pro kluky to byla někdy drsná, ale dobrá a krásná zkušenost, protože o všechno, včetně jídla vařeného na ohništi a přístřešku k nocování, se museli postarat sami.

Den dětí 2008
Pestrou směs aktivit, která nadchla nejen všechny děti, ale i mnohé dospělé, si poslední květnový víkend připravili pro obyvatele Dobré Vody skauti a skautky z Plzně. Patnáct členů skautského oddílu Vločka pod vedením Zdeňka Chvala přijelo do Dobré Vody, aby pro místní děti, ale i dospělé, nachystali více než dvacet různých sportovních a tvořivých aktivit. Nechyběly překážky na vysokých a nízkých lanech, střílení z luku, skákání v obří síti, skládání velkého puzzle, prolézání tunelem, výroba korálkových šperků, malování na obličej, skákání v pytli, házení talířem či krmení pohádkových postav. Skauti tak věnovali Českému západu celkem 234 dobrovolnických hodin, za což jim velice děkujeme.

Knoflíkování

Celá řada dobrovolníků nám na jaře 2009 pomáhala s výrobou keramických knoflíků, které budou použity jako pozornost za příspěvek do kasičky při červnové veřejné sbírce Českého západu v Plzni a Karlových Varech. Výtěžek ze sbírky bude použit na financování rekonstrukce komunitního centra Českého západu v Dobré Vodě.

Uvažujete-li o možnosti dobrovolnictví v Českém západě, více informací se dozvíte v sekci Staňte se dobrovolníkem. Děkujeme.

 

 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje