Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Naši partneři

 

Český západ navazuje ve své činnosti na aktivity kláštera trapistů v Novém Dvoře. Jeho pomoc byla klíčová v počátcích činnosti organizace a představuje nadále naši významnou spolupracující a podporující instituci.

Našimi dalšími partnery jsou:

 • Atelier Pelc - Jan a Ivan Pelcovi
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • ANNA KK o.s. - Asociace Nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
 • Armáda spásy, Karlovy Vary
 • bfz – Vzdělávací akademie, Karlovy Vary
 • BioFarma Belina
 • Biskupství plzeňské
 • Česká televize, Český rozhlas, ČTK, Mladá fronta DNES, Karlovarský deník, Toužimské noviny, Romea.cz, Regionplzen.cz, Adam.cz a další média
 • Domácí hospic Jordán, Tábor
 • Evangelická teologická fakulta UK Praha
 • Farmářský obchod, Plzeň
 • Firma Bolid-M
 • Firma CIWIRE, s.r.o.
 • Fler.cz
 • Galerie Califia, Zámek Horažďovice
 • Galerie Františka Drtikola, Příbram  
 • Helena Kuzmová Výroba knedlíků Teplá    
 • Cheiron T, o.p.s.
 • Informační centrum města Teplá
 • Informační centrum města Toužim
 • Joker o.s.
 • Karlovarský kraj - sociální odbor
 • Kasia vera s.r.o., Toužim
 • Klášter premonstrátů Teplá
 • Klášter trapistů v Novém Dvoře
 • Knihkupectví & knihařství, Brno
 • Koinonia Jan Křtitel
 • Komunitní centrum Matky Terezy, Praha
 • Lesní společnost Teplá, a.s.
 • MAKRO Cash & Carry ČR
 • Martin Sedloň a bratři obláti (OMI – Obláti Marie Immaculate)
 • Mateřské centrum Karlovy Vary
 • Město Teplá
 • Město Toužim
 • Mgr. Pavel Vaculík, krajský koordinátor pro romské záležitosti
 • Mons. František Radkovský
 • MŠ Sluníčko, Toužim
 • Muzeum romské kultury, Brno
 • MŠ a ZŠ Ostopovice
 • Nadace Divoké husy
 • Nebeská čajovna v Plzni
 • Nekuřácká kavárna SERAF
 • Nová škola, o. p. s.
 • Občanské sdružení Artists 4 Children
 • Občanské sdružení Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
 • Občanské sdružení KOTEC
 • Občanské sdružení Ledovec
 • Občanské sdružení Na počátku
 • Občanské sdružení TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
 • Obecní úřad Nečtiny
 • Obchod Articles, Plzeň
 • Obchod lidové tvorby a řemesel, Rábí
 • Obchod Schmucig, Plzeň
 • Obchod Zdravíček, Praha
 • Osadní výbor Dobré Vody
 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
 • PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
 • Regionální muzeum Nečtiny
 • Roman Veselovský - truhlářství Teplá
 • SHM Klub Plzeň (Salesiánské hnutí mládeže)
 • Skautský oddíl Vločka z Plzně
 • SOU Toužim
 • SOU stavební Plzeň
 • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
 • Studenti a pedagogové soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, Praha
 • Toko, Praha
 • Tesařská huť, Roman Klouček, Karlovy Vary
 • Úřad práce v Karlových Varech a Chebu
 • Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Berkut
 • ZŠ a ZŠP Toužim
 • František Hromada
 • Bc. Tomáš Souček
 • Kateřina Zídková
 • Mgr. Jan Lego, Ph.D.
 • Mgr. Kamila Bobysudová
 • MUDr. Iva Weilguny
 • paní Charvátová, Toužim
 • PhDr. Yvonna Lucká
 • Ralf Ducamp
 • Roman Pokorný
 • Zdeněk Maršálek
 • dobrovolníci Českého západu
 • a řada dalších


Děkujeme i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili dílo Českého západu. Naše činnost by nebyla možná bez trvalé podpory všech našich příznivců z různých koutů naší země, bez pomoci našich dárců, sponzorů a dobrovolníků.

Uvažujete-li o možnosti partnerství s Českým západem navštivte sekci Staňte se naším partnerem. Děkujeme.

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje