Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Projekty ukončené » Pojeďme třeba na výlet VII.

Název projektu: Pojeďme třeba na výlet VII.

Doba realizace: do 31.12.2016

Hlavním cílem projektu je podpora aktivit v oblasti sociální prevence. Zaměřujeme se zejména na pomoc rizikovým skupinám dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Hlavní prioritou programu je napomáhat k eliminaci sociálně patologických jevů, které by mohly vést k páchání trestné činnosti.

Projekt zahrnuje volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Dobrá Voda a Nová Farma. Různorodé aktivity nabídnou dětem možnost prožívat volný čas smysluplně a podobně jako jejich vrstevníci žijící v majoritní společnosti a budou napomáhat k rozvíjení intelektuální stránky jejich osobnosti, hudebnímu a tanečnímu nadání, čímž se tak sníží i riziko kriminálních či patologických jevů.

Dílčí cíle, které povedou k naplnění cíle všeobecného lze definovat následovně:

  • Vytvoření volnočasové a mimoškolní aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Dobrá Voda a Nová Farma.
  • Rozvoj osobnosti dětí hrou a zábavou, tak aby měly v budoucnu možnost zkušenosti využít ve škole či profesním životě.
  • Vytvoření aktivit, které dětem umožní prožít podobné zážitky, jako mají jejich vrstevníci žijící mimo vyloučenou lokalitu
  • Snížit riziko vandalismu, kriminálního a patologického chování u dětí ze sociálně vyloučené lokality.
  • Zmírňovat u dětí pocit sociálního vyloučení prostřednictvím oblíbených aktivit
  • Napomáhat ke vzdělávání dětí pomocí programů s kvalifikovanými lektory, poznávacími výlety a interaktivními činnostmi.
  • Zapojit rodiče do trávení volného času jejich dětí.

 

Projekt je financován z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality Karlovarského kraje.

 

 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje