Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Tisková zpráva

I navzdory rekonstrukci komunitního centra v Dobré Vodě nabízí Český západ i nadále své služby klientům 

 

verze ke stažení

Karlovarský kraj / Toužim – Dobrá Voda, Teplá / 30. 4. 2014
Přestože v Dobré Vodě u Toužimi probíhá celková rekonstrukce komunitního centra Českého západu, organizace i nadále nabízí obyvatelům Toužimska a Tepelska své služby. Jedná se zvláště o terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další doplňkové služby jako organizace výletů a exkurzí nebo tvořivých kroužků. Pokračování v činnosti je možné díky projektu „Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu“, který je v období 1. 2. 2014 až 30. 6. 2015 financován z prostředků Evropské unie a jehož partnerem je organizace Kotec o.p.s.

Komunitní centrum Českého západu se během jara přestěhovalo do pěti stavebních buněk umístěných v těsné blízkosti rekonstruovaného centra. Český západ již v roce 2007 rozšířil své služby i na Tepelsko, kde nejprve začal působit na Nové Farmě. Dnes jeho pracovníci dojíždějí za celkem asi 350 klienty i do dalších 10 lokalit na Toužimsku a Tepelsku. Zde převážně obyvatelům sociálně vyloučených lokalit ve věku 15-65 let pomáhají řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Český západ také podporuje fungování rodiny a jejích jednotlivých členů a napomáhá jim při zařazení a udržení na trhu práce, zvyšování kvalifikace či přípravě na budoucí povolání. Organizace v rámci projektu nabízí i další aktivity, které vyplňují volný čas obyvatel vyloučených lokalit smysluplnými činnostmi. Ty jim mohou napomoci při hledání zaměstnání či vhodného kvalifikačního kurzu, učí je fungovat v rámci rodiny a nabízí jim nové možnosti mimo vyloučenou lokalitu. Všechny služby Českého západu jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru. Jen v rámci realizace výše zmíněného projektu je pro ně plánováno 12 vzdělávacích kurzů.

S každým klientem, který se rozhodne pro dlouhodobou spolupráci s Českým západem, je sepsána smlouva a zpracován individuální plán, kde je formulován cíl a jednotlivé kroky, které vedou k jeho naplnění. Klient se poté dle potřeby schází se sociálním pracovníkem a společně pracují na zlepšení situace klienta. Klient se tedy musí do řešení své situace aktivně zapojovat a ne jen pasivně přijímat pomoc.

Projekt Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/A8.00004 podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Český západ podporuje rodiny s dětmi v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku. Organizace dále provozuje v Teplé vlastní textilní dílnu, kde pracují lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Výrobky dílen je možné zakoupit v internetovém obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz. Více informací o činnosti organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz.
 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje