Český západ, o.p.s.

27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
13.3.2017

Od ledna 2017 realizujeme nový projekt Cesta k rovnocennému vzdělávání podpořený Nadací Albatros. Jeho cílem je podpořit děti, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, v jejich předškolní přípravě, ale také pro ně zajistit individuální podporu a odbornou pomoc tam, kde je to potřeba. Součástí projektu budou i volnočasové aktivity pro tuto skupinu dětí. Novinkou v naší činnosti bude například zprostředkování pravidelné hipoterapie pro čtyři vytipované děti. Více o projektu....

 

>>>
2.3.2017

Představujeme Vám rozhovor s naší ředitelkou Petrou Vodenkovou, který vznikl v rámci letního pobytu - kurzistů - romských novinářů, u nás v Českém západě. Více

>>>
Český západ » Tisková zpráva

I navzdory rekonstrukci komunitního centra v Dobré Vodě nabízí Český západ i nadále své služby klientům 

 

verze ke stažení

Karlovarský kraj / Toužim – Dobrá Voda, Teplá / 30. 4. 2014
Přestože v Dobré Vodě u Toužimi probíhá celková rekonstrukce komunitního centra Českého západu, organizace i nadále nabízí obyvatelům Toužimska a Tepelska své služby. Jedná se zvláště o terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další doplňkové služby jako organizace výletů a exkurzí nebo tvořivých kroužků. Pokračování v činnosti je možné díky projektu „Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu“, který je v období 1. 2. 2014 až 30. 6. 2015 financován z prostředků Evropské unie a jehož partnerem je organizace Kotec o.p.s.

Komunitní centrum Českého západu se během jara přestěhovalo do pěti stavebních buněk umístěných v těsné blízkosti rekonstruovaného centra. Český západ již v roce 2007 rozšířil své služby i na Tepelsko, kde nejprve začal působit na Nové Farmě. Dnes jeho pracovníci dojíždějí za celkem asi 350 klienty i do dalších 10 lokalit na Toužimsku a Tepelsku. Zde převážně obyvatelům sociálně vyloučených lokalit ve věku 15-65 let pomáhají řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Český západ také podporuje fungování rodiny a jejích jednotlivých členů a napomáhá jim při zařazení a udržení na trhu práce, zvyšování kvalifikace či přípravě na budoucí povolání. Organizace v rámci projektu nabízí i další aktivity, které vyplňují volný čas obyvatel vyloučených lokalit smysluplnými činnostmi. Ty jim mohou napomoci při hledání zaměstnání či vhodného kvalifikačního kurzu, učí je fungovat v rámci rodiny a nabízí jim nové možnosti mimo vyloučenou lokalitu. Všechny služby Českého západu jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru. Jen v rámci realizace výše zmíněného projektu je pro ně plánováno 12 vzdělávacích kurzů.

S každým klientem, který se rozhodne pro dlouhodobou spolupráci s Českým západem, je sepsána smlouva a zpracován individuální plán, kde je formulován cíl a jednotlivé kroky, které vedou k jeho naplnění. Klient se poté dle potřeby schází se sociálním pracovníkem a společně pracují na zlepšení situace klienta. Klient se tedy musí do řešení své situace aktivně zapojovat a ne jen pasivně přijímat pomoc.

Projekt Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/A8.00004 podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Český západ podporuje rodiny s dětmi v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku. Organizace dále provozuje v Teplé vlastní textilní dílnu, kde pracují lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní. Výrobky dílen je možné zakoupit v internetovém obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz. Více informací o činnosti organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz.
 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje