Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Tisková zpráva

Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

 

Karlovarský kraj // Teplá, Toužim – Dobrá Voda // 17. 5. 2015

Český západ, o.p.s. zahájil realizaci projektu Lepší budoucnost pro romské děti a mládež. Financován bude z grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace, který bude krýt 89,82% celkových nákladů na projekt, tedy 950 000 z 1 057 673 korun. Cílem projektu je poskytnout podporu romským rodinám ze sociálně vyloučených oblastí Toužimska a Tepelska tak, aby romské děti a mládež byly v budoucnu schopné zařadit se plnohodnotně do většinové společnosti a mohly uspět na trhu práce a mimo vyloučenou lokalitu. Podpora se bude týkat motivace dětí, rodičů a mládeže v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a předškolní výchovy. Konkrétní podpora bude realizována v  oblastech: Předškolní výchova a podpora vzdělávání pro děti z Nové Farmy, pravidelné volnočasové aktivity v rodinách a aktivní zapojení mládeže do volnočasových aktivit a realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež mimo vyloučené lokality.

S předškolní výchovou dětí na Nové farmě již jsou zkušenosti. Do 31. 3. 2015 byla předškolní výchova dětí na Nové Farmě realizována organizací Nová škola a využívalo ji 8 dětí. Od 1. 4. 2015 je kontinuita zajištěna právě prostřednictvím tohoto programu. Absolvování předškolní výchovy pro děti znamená větší šanci a motivaci uspět během základní školní docházky. Cílem je motivovat minimálně 5 dětí ke zvládnutí přípravné třídy základní školy a minimálně 3 děti ke zvládnutí první třídy. Předškolní příprava se celkem bude týkat 11 dětí, které rodiče nemohou posílat do MŠ v Teplé. Tato čísla znamenají mnoho. Kromě samotné přípravy dětí i to, že rodiny si zvyknou na pravidelnou školní docházku dětí a budou je v ní podporovat. Motivaci rodičů podporovat děti ve studiu bude napomáhat asistence v rodinách a individuální přístup. Na zvýšení zájmu rodičů o trávení času dětí se mají podílet i volnočasové aktivity. Jejich smyslem není děti „jenom“ zaměstnat, ale také podporovat rodičovské kompetence při výchově dětí při společném trávení volného času. Společné volnočasové aktivity by mělo využívat minimálně 8 rodin.
Problém nakládání s volným časem se týká ještě ve větší míře dospívající mládeže, tj. dívek ve věku 14-16 let a chlapců ve věku 16-18 let. Tato věková skupina již nemá zájem o „dětské“ aktivity, kterými jsou např. tvořivé dílny a je třeba pro ni zajistit aktivity adekvátní jejich věku, aby se do nich zapojilo alespoň 12 chlapců a děvčat z Dobré Vody.
Realizace volného času mimo vyloučené lokality znamená vycestovat a poznávat, jak tráví volný čas děti z většinové společnosti. Jedná se o výlety, návštěvy divadla, kina, výstav a další aktivity, které jsou pro romské děti vzácností. Cílovou skupinou těchto aktivit je minimálně 44 dětí z Dobré Vody a Nové Farmy.
 

Projekt „Lepší budoucnost prioritní oblasti  děti a mládež“, číslo projektu 3750014, podpořil Fond pro nestátní neziskové organizace v rámci prioritní oblasti  Sociální inkluze - www.fondnno.cz. Český západ, o.p.s., bude v roli realizátora projektu zajišťovat monitoring a pravidelnou supervizi.
 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje