Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Tisková zpráva

Český západ o.p.s. otevírá dluhovou poradnu

 

Dobrá Voda/Toužim, Nová Farma/Teplá//12.9.2016

Od září 2016 funguje na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji Dluhová poradna Českého západu o.p.s.. Dluhová poradna bude mít dvě pobočky – kancelář v Toužimi na náměstí Jiřího z  Poděbrad 104 a v Teplé – kde vhodné prostory stále hledáme. Poradna bude působit také „v terénu“ – bude tedy možné za klienty dojet přímo do místa jejich bydliště na základě smluvení schůzky po telefonu. Mezi hlavní služby dluhové poradny bude patřit poradenství v dluhové problematice, informace k exekucím, předluženosti a soudnímu řízení, řešení dluhů pomocí oddlužení, pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře, vyjednávání s věřiteli a další.

Dluhová poradna vzniká díky tříletému projektu „Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu. Tento tříletý projekt v sobě kromě dluhové problematiky – kterou bude zajišťovat dluhový poradce a také externí právník, zahrnuje i další nové odborné služby, jež budou mít úzkou návaznost na terénní sociální práci. Bude se jednat o zdravotně-sociální podporu v podobě zdravotní asistentky, jejíž dostupnost by měla zlepšit přístup obyvatel sociálně vyloučených lokalit ke svému zdraví, a to především v oblasti prevence a včasné diagnostiky případných onemocnění.   Dále zajistíme psychologickou a psychoterapeutickou podporu pro lidi, kteří v důsledku celkově obtížné životní situace trpí psychickými potížemi a někdy i duševními chorobami, ale také těžkými závislostmi, které nejsou včas anebo vůbec řešeny. Dostupnost psychologických i psychiatrických služeb je v regionu totiž naprosto nedostatečná.  Pro potřeby klientů začne také fungovat mentor, který je bude doprovázet při jednání s úřady, lékaři a zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociálních služeb a dalšími relevantními subjekty, které řeší problémy spojené s dluhy, závislostmi a zdravotní péčí.

Projekt „Začarovaný kruh“ vnímám tak trochu jako své adoptivní dítě. Nebyla jsem u jeho zrodu ani příprav, přišla jsem však do organizace těsně před tím, než začalo období jeho realizace. Před nástupem do organizace jsem se s ním podrobně seznámila a ještě z pozice krajského úředníka v sociální oblasti, jsem dospěla k závěru, že projekt svým zaměřením „uhodil hřebíček na hlavičku“ a je zacílen do regionu, kde je potřeba takových služeb opravdu vysoká. Mojí snahou je, aby byl projekt prospěšný nejen pro stávající klienty sociálních služeb, které organizace poskytuje, ale aby byl dostupný i pro další obyvatele žijící v této oblasti. V případě, že se absence takových služeb v oblasti potvrdí a zároveň si organizace ověří v rámci projektu své schopnost takovou službu poskytovat, budeme případně uvažovat o rozšíření naší činnosti o tuto službu. Doufám tedy, že své adoptivní dítě šťastně provedu obdobím realizace až do období dospělosti a že z něj potom „něco bude“. Komentuje zahájení projektu ředitelka Českého západu o.p.s. Mgr. Petra Vodenková.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Více informací o činnosti organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz nebo www.facebook.com/Ceskyzapad.

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje