Český západ, o.p.s.

27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
13.3.2017

Od ledna 2017 realizujeme nový projekt Cesta k rovnocennému vzdělávání podpořený Nadací Albatros. Jeho cílem je podpořit děti, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, v jejich předškolní přípravě, ale také pro ně zajistit individuální podporu a odbornou pomoc tam, kde je to potřeba. Součástí projektu budou i volnočasové aktivity pro tuto skupinu dětí. Novinkou v naší činnosti bude například zprostředkování pravidelné hipoterapie pro čtyři vytipované děti. Více o projektu....

 

>>>
2.3.2017

Představujeme Vám rozhovor s naší ředitelkou Petrou Vodenkovou, který vznikl v rámci letního pobytu - kurzistů - romských novinářů, u nás v Českém západě. Více

>>>
Český západ » Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka na Českém západě


Karlovarský kraj, Toužim, Dobrá Voda

Koledníci v dlouhých pláštích s královskými korunami na hlavách, v rukou píšťaly nebo flétny, kasičky se symbolem Charity a hlavně nadšení pro dobrou věc – tak nejčastěji vypadaly skupinky dobrovolníků, které jsme měli možnost potkávat v prvním lednovém týdnu ve všech koutech republiky. Výjimkou nebyl ani Český západ.

Pracovnice o.p.s. Český západ nacvičili s dětmi z Dobré Vody a Nové Farmy koledy a vyrazily do ulic svého bydliště a nejbližšího okolí. První skupinku koledníků z Dobré Vody vedla ve dnech 5.a 6. ledna 2015 pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klára Berkyová. S Natálkou převlečenou za Melichara, Klaudií v roli Kašpara a Jakubem jako Baltazarem vyrazili již 5. ledna do Teplé. Jako první navštívili dům s pečovatelskou službou, kde jsou každoročně očekáváni a tak se zde v příjemné atmosféře pravidelně zdrží. Letošek nebyl výjimkou a tak na Teplou již příliš času nezbylo a proto ji děti navštívily ještě další den. To se průvodkyně Klára Berkyová přestrojila za Baltazara a obešla s dětmi kromě Teplé ještě Dobrou Vodu, Prachomety a Beranov. Z původní skupinky chodil ještě Jakub, tentokrát jako Melichar, a přibyla Ivetka převlečená za Kašpara. Obě kasičky, které sebou koledníci nosili, se postupně plnily, zatímco děti rozdávaly drobné dárečky z Charity – cukříky, kalendáře a také informační letáčky o záměru sbírky. Ten byl stejný jako v loňském roce. Děti koledovaly ve prospěch plzeňského Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.

Tím však snaha koledníků nekončila. Ve středu 7. ledna vyrazila početná skupina osmi králů doprovázená terénní pracovnicí sociálně aktivizačních služeb Mgr. Monikou Křemenovou a asistentkou SAS Janou Sivákovou koledovat do domovů a ulic Nové Farmy. Děti se naučily koledu, se kterou nejdříve obešly panelák, kde bydlí, a navštívily příbuzné a přátele. Poté ještě v doprovodu jedné z maminek vyrazily popřát i k ostatním domovům. Některé rodiny byly překvapené, neboť se tato akce na Nové Farmě realizovala poprvé. Nálada však byla příjemná a koledníci byli zváni i na příští rok. Po skončení koledy se skupinka vrátila do tepla zázemí Českého západu na Nové Farmě, aby zde ještě chvíli sdílela své pocity. Děti si pak rozdělily vykoledované sladkosti a rozešly se do svých domovů s očekáváním, kolik peněz vybraly a jak byla jejich koleda úspěšná.

Koleda úspěšná jistě byla. A to nejen nejen sečtením vybraných peněz. „Myslím si, že to byla pěkná akce, hlavně děti se učily střídat o kasičku, košíček, rozdávat letáčky, cukříky, kalendáře. Zajímalo je, kolik peněz vybraly a jak tím komu pomohou,“ říká Mgr. Monika Křemenová.

Počkali jsme si na otevření kasiček a oslovili jsme pracovnici Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni s dotazem na využití vykoledovaných peněz. Dozvěděli jsme se následující: V letošním roce získali koledníci dohromady 4 255 Kč, z toho na Nové Farmě 698 Kč a 3 557 Kč v Dobré Vodě, Teplé, Beranově a Prachometech. Tato částka byla předána na účet Domova sv. Zdislavy, jehož cílem je pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, ať již se jedná o ztrátu vlastního bydlení, krizi v manželství nebo v rodině či jinou situaci, ze které by plynula hrozba odloučení matky a dítěte. Jaké potřeby to přesně budou se ukáže po vyúčtování v příštím roce. Zatím víme, že částka 3 951 Kč získaná koledníky z Dobré Vody v loňském roce, která také putovala Domovu sv. Zdislavy v Plzni, byla využita na nákup dárků na mikulášskou nadílku, materiál pro výtvarný kroužek a na vstupné do planetária. Náš příspěvek tak umožnil výchovné a výtvarné aktivity dětem žijícím v Domově a emoční zážitky důležité pro jejich rozvoj a snazší začlenění do společnosti poazylového bydlení v Domově. Téma pomoci matkám s dětmi je pro o.p.s. Český západ aktuální, například v roce 2013 bylo v rámci Tříkrálové sbírky vybráno 4 463 Kč, které byly určeny pro Domov pro matky s dětmi v Tísni v Havlovicích u Domažlic.

Tříkrálová sbírka není ale jenom výsledkem aktivit pracovnic Českého západu, o.p.s., i když na ní mají samozřejmě velký podíl. Každoročně se do ní zapojují také klienti – nejen děti, bez nichž by to nešlo, ale i jejich rodiče či příbuzní. V tomto kontextu není nejpodstatnější výše vybrané částky, ale skutečnost, že pomáhat se snaží ti, kteří jindy pomoc zase přijímají. A proto ji také dokážou ocenit. Svou ochotou nejen přijímat pomocnou ruku od druhých, ale také naopak pomáhat dalším potřebným projevují klienti o.p.s. Český západ pravidelně v tříkrálových sbírkách, potravinových sbírkách a jsou vnímaví i k mimořádných situacím. Např. s myšlenkou uspořádat povodňovou sbírku přišly místní romské ženy. A to se již násobí i smysl práce Českého západu a jeho poslání. Dovolme si proto ukončit tento článek přáním, aby nebyla jakákoliv dobrá vůle a pomoc omezena pouze na přítomný okamžik, ale byla předávána dále, tak jak se to daří i u nás na Českém západě.

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje